EULA

Towing – Пътна Помощ – Лиценз на крайния потребител и Споразумение за Условия за ползване

Добре дошли в приложението на Towing – Пътна Помощ, което ще се използва във връзка с мобилното приложение „Towing – Пътна Помощ”, който е собственост на сдружението „Алекс Дженков” и „Ринг Медия”. Този Лиценз на крайния потребител и Споразумение за Условията за ползване, заедно с всички обновявания и допълнителни условия, представляват общо споразумение между вас и Towing – Пътна Помощ (накратко, това „Споразумение“).

Одобрение на Споразумение
Чрез изтегляна на приложението ( „Приложението“), ти (i) се съгласяваш с условията на това Споразумение, и (ii) гарантираш, че имаш правото и способността да се съобразяваш с това Споразумение и Условията за ползване на мобилното приложение. Ако възразяваш срещу част от това Споразумение, не сваляй Приложението. Това Споразумение подлежи на промяна от Towing – Пътна Помощ по всяко време, и използването на Услугата след публикуването ще представлява приемането на тези промени от твоя страна.

Условия на лиценза
Towing – Пътна Помощ си запазва всички права, име и интерес и към Приложението, включително всички интелектуални права в това отношение. С приемането на това споразумение се съглясявате да не използваш Приложението за каквато и да е друга цел, която не е изрично разрешена от това Споразумение. Приложението и всеки друг софтуер, използван при или за Услугата е поверителна информация на Towing – Пътна Помощ, и вие се съгласявате да не я разгласявате с трети страни. Приложението и наличната услуга са само за лично ползване на потребителите и не може да се използват във връзка с каквито и да е търговски начинания от страна на потребителите. Towing.bgTowing – Пътна Помощ си запазва правото да прекратява, променя или спира Приложението по всяко време с или без предизвестие.

Срок
Настоящото Споразумение ще остане в сила, докато използвате Приложението. Towing – Пътна Помощ може да прекрати това Споразумение и вашето право и лиценз за използване на Приложението по всяко време и по каквато и да е причина, и в случай на такова прекратяване, вие трябва незабавно да преустановиш използването на Приложението и да го премахнете от устройствата и всички други места, на които може да сте съхранили или по друг начин да си запазил Приложението. Towing – Пътна Помощ не е длъжна да предоставя уведомление преди спирането на твоя лиценз за употреба на Приложението или да разкрива причината за прекратяването на лиценза. Всички условия на това Споразумение, които по своето естество може да се запазят при прекратяване на това Споразумение, се запазват при преустановяването му. Towing.bg си запазва правото да разследва и прекрати лиценза за употреба на Приложението, ако си злоупотребил с услугите на Towing – Пътна Помощ, или си се държал по начин, който може да се счита като незаконен или в нарушение на Условията за употреба, когато използваш Приложението.

Права на собственост
Приложението съдържа материал с авторски права, търговски марки, и друга информация, която е собственост на Towing – Пътна Помощ, и нейните лицензодатели. Не можете да копирате, публикувате, предавате, разпространявате, изпълнявате, показвате или продавате каквато и да е информация собственост на Towing.bg в резултат на настоящото Споразумение.

Условия на ползване
Towing – Пътна Помощ не носи отговорност за всяко некоректно или неточно съдържание, публикувано или налично чрез Приложението или във връзка с неговите услуги, независимо дали е причинено от потребителите или с оборудването или програмирането, свързано с него. Towing.bg не носи отговорност за каквито и да са проблеми или техническа неизправност на телекомуникационно, компютърно или друго оборудване или софтуер във връзка с използването на Приложението.

В РАМКИТЕ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ Towing – Пътна Помощ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ОБЩИ, СПЕЦИАЛНИ, КОМПЕНСАЦИОННИ, И/ИЛИ СЛУЧАЙНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЛИ ПОВЕДЕНИЕТО ТИ ИЛИ НА НЯКОЙ ДРУГ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ НА Towing – Пътна Помощ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, ЕМОЦИОНАЛЕН СТРЕС, И/ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ДОВЕДАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЛИ ТАЗИ УСЛУГА.

За фирми
Към датата на последната актуализация на вашият софтуер добавянето на пътни помощи в системата на Towing – Пътна Помощ е безплатна. Това действие може да направите от официалния ни сайт – http://towing.bg С цел да бъдат ограничени злоупотребите, Towing.bg налага ограничение върху броят на точките, която една фирма за пътна помощ може да получи до три. Първата позиционираща точка е безплатна, а за всяка следваща се доплаща сумата от 100 лв. Тоест ако желаете вашата фирма да се появява на две места в системата това ще ви струва 100 лв., а ако желаете те да бъдат три това ще ви струва 200 лева. Сумата се заплаща еднократно.
Ако вече сте част от системата на Towing.bg и желаете да бъдете изключен и да не се появявате в нея може да сторите това като ни изпратите имейл на info@towing.bg с подробно описание на профила ви. В последствие наш сътрудник ще се свърже с вас за финализиране на процедурата.

Други
Съгласен съм, че освен, ако не е предвидено изрично друго в настоящото Споразумение, няма да има трети облагодетелствани лица по това Споразумение. Настоящото Споразумение (с Правилата за ползване на сайта и Декларация за поверителност) съдържа цялото споразумение между мен и Towing – Пътна Помощ по отношение на употребата на Приложението. Ако някоя от разпоредбите на това Споразумение е невалидна, останалата част от Споразумението ще продължи в пълна сила и ефект. Споразумението се урежда от Българското законодателство, без позоваване на конфликт на правните му норми. В случай на какъвто и да е спор относно Споразумението или употребата на Приложението, съдилищата на Бургас, България, ще имат юрисдикцията.

Leave a Comment