Условия за добавяне на пътни помощи

Преди да попълните виртуалния формуляр и да кандидатствате за регистрация на вашата фирма в приложение, моля прочетете условията по-долу. Настоящите условия служат за изясняване на взаимоотношенията между създателите и разпространителите на приложението наричани за кратко ИЗДАТЕЛ, и от друга страна фирмите за пътни помощи желаещи да се присъединят към апликацията наричани за кратко ФИРМА.

Ако вече сте го направили и сте съгласни с тях, моля преминете към попълване.

Права и задължения:

  • ФИРМАТА е длъжен да при попълването на виртуалния формуляр да впише точни, коректни и верни данни;
  • ФИРМАТА е длъжна да изпише пълен и точен адрес. Това е необходимо за създаване на отправна точка в случаите, когато потребител търси услуга през раздела „Близко до мен“;
  • ИЗДАТЕЛЯ е длъжен да съхранява и пази защитена информацията подавана от ФИРМИТЕ;
  • С цел предотвратяване на опити за злоупотреба, ИЗДАТЕЛЯ ограничава отправните точки на всяка отделна ФИРМА до 1 бр.;
  • При опити за манипулиране или компрометиране на резултати от търсенето ФИРМАТА се наказва с перманентна забрана в приложението;
  • ФИРМАТА декларира, че е съгласна периодично администратори на ИЗДАТЕЛЯ да се свързват с нея за проверка на актуалността на посочените при регистрация данни;
  • ИЗДАТЕЛЯ запазва правото да прави промени в условията за регистрация по всяко време, без предварително анонсиране;
  • ИЗДАТЕЛЯ запазва право да отказва подадени формуляри по собствено усмотрение;

Ако сте прочели и приемате нашите условия за регистрация, може да преминете напред към попълването на виртуалния формуляр

Leave a Comment