Шивачево

Пътна помощ в Шивачево

В Община Твърдица влизат и селата Близнец, Боров дол, Бяла паланка, Жълт бряг, Оризари, Сборище, Сърцево и Червенаково.

Открити са 2 фирми, предлагащи пътна помощ в Шивачево и околността!