Шабла

Община Шабла

Пътна помощ в Шабла

В Община Шабла влизат селата Божаново, Ваклино, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Езерец, Захари Стояново, Крапец, Пролез, Смин, Стаевци, Твърдица, Тюленово, Черноморци и Шабла.

Открити са 2 фирми, предлагащи пътна помощ в Шабла и околността!