Черноморец

Пътна помощ в Черноморец

В Община Созопол влизат селата Атия, Вършило, Габър, Зидарово, Индже войвода, Крушевец, Присад, Равадиново, Равна гора и Росен.

Открити са 2 фирми, предлагащи пътна помощ в Черноморец и околността!