Търговище

Община Търговище

Пътна помощ в Търговище

В Община Търговище влизат селата Алваново, Александрово, Баячево, Бистра, Божурка, Братово, Буйново, Буховци, Вардун, Васил Левски, Горна Кабда, Голямо Ново, Голямо Соколово, Давидово, Драгановец, Дралфа, Дългач, Здравец, Копрец, Кошничари, Кралево, Кръшно, Лиляк, Ловец, Макариополско, Маково, Миладиновци, Мировец, Момино, Надарево, Овчарово, Осен, Острец, Пайдушко, Певец, Подгорица, Преселец, Пресяк, Пресиян, Пробуда, Пролаз, Разбойна, Ралица, Росина, Руец, Стража, Съединение, Твърдинци, Търновца, Цветница и Черковна.

Открити са 2 фирми, предлагащи пътна помощ в Търговище и околността!