Твърдица

Община Твърдица

Пътна помощ в Твърдица

В Община Твърдица влизат и селата Близнец, Боров дол, Бяла паланка, Жълт бряг, Оризари, Сборище, Сърцево и Червенаково.

Открити са 3 фирми, предлагащи пътна помощ в Твърдица и околността!