Стара Загора

Община Стара Загора

Пътна помощ в Стара Загора

В Община Стара Загора влизат селата Арнаутито, Бенковски, Богомилово, Борилово, Борово, Братя Кунчеви, Бъдеще, Воденичарово, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Загоре, Змейово, Казанка, Калитиново, Калояновец, Кирилово, Козаревец, Колена, Ловец, Лозен, Люляк, Лясково, Маджерито, Малка Верея, Малко Кадиево, Михайлово, Могила, Ново село, Оряховица, Остра могила, Памукчии, Петрово, Плоска могила, Подслон, Преславен, Пряпорец, Пшеничево, Пъстрово, Ракитница, Руманя, Самуилово, Сладък кладенец, Старозагорски бани, Стрелец, Сулица, Хан Аспарухово, Християново, Хрищени и Яворово.

Открити са 5 фирми, предлагащи пътна помощ в Стара Загора и околността!