Средец

Община Средец

Пътна помощ в Средец

В Община Средец влизат селата Белеврен, Белила, Бистрец, Богданово, Варовник, Вълчаново, Голямо Буково, Горно Ябълково, Гранитец, Граничар, Дебелт, Долно Ябълково, Драка, Драчево, Дюлево, Загорци, Зорница, Кирово, Кубадин, Малина, Момина църква, Орлинци, Проход, Пънчево, Радойново, Росеново, Светлина, Синьо камене, Сливово, Суходол, Тракийци и Факия.

Открити са 5 фирми, предлагащи пътна помощ в Средец и околността!