Смядово

Община Смядово

Пътна помощ в Смядово

В Община Смядово влизат селата Александрово, Бял бряг, Веселиново, Желъд, Кълново, Ново Янково, Риш, Смядово, Черни връх и Янково.

Открити са 3 фирми, предлагащи пътна помощ в Смядово и околността!