Силистра

Община Силистра

Пътна помощ в Силистра

В Община Силистра влизат и селата Айдемир, Бабук, Богорово, Брадвари, Българка, Ветрен, Главан, Йорданово, Казимир, Калипетрово, Полковник Ламбриново, Попкралево, Професор Иширково, Смилец, Срацимир, Сребърна, Сърпово и Ценович.

Открити са 3 фирми, предлагащи пътна помощ в Силистра и околността!