Първомай

Община Първомай

Пътна помощ в Първомай

В Община Първомай влизат селата Брягово, Буково, Бяла река, Виница, Воден, Градина, Добри дол, Драгойново, Дълбок извор, Езерово, Искра, Караджалово, Крушево, Поройна, Православен, Първомай и Татарево.

Открити са 4 фирми, предлагащи пътна помощ в Първомай и околността!