Перник

Община Перник

Пътна помощ в Перник

В Община Перник влизат селата Драгичево, Дивотино, Студена, Рударци, Ярджиловци, Кладница, Мещица, Люлин, Кралев дол, Големо Бучино, Богдановдол, Расник, Черна гора, Витановци, Боснек, Селищен дол, Зидарци, Лесковец, Радуй, Вискяр, Чуйпетлово и Планиница.

Открити са 4 фирми, предлагащи пътна помощ в Перник и околността!