Павел баня

Община Павел баня

Пътна помощ в Павел баня

В Община Павел баня влизат селата Александрово, Асен, Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Манолово, Осетеново, Скобелево, Турия, Тъжа и Търничени.

Открити са 3 фирми, предлагащи пътна помощ в Павел баня и околността!