Омуртаг

Община Омуртаг

Пътна помощ в Омуртаг

В Община Омуртаг влизат селата Камбурово, Беломорци, Врани кон, Звездица, Обител, Церовище, Плъстина, Пъдарино, Козма Презвитер, Зелена морава, Илийно, Величка, Веренци, Могилец, Горна Хубавка, Долно Козарево, Голямо Църквище, Чернокапци, Първан, Панайот Хитово, Висок, Великденче, Кестеняво, Птичево, Станец, Горно Козарево, Рътлина, Българаново, Долна Хубавка, Красноселци, Змейно, Горно Новково, Горско село, Долно Новково, Веселец, Петрино, Угледно, Паничино, Тъпчилещово, Царевци, Росица и Средище.

Открити са 2 фирми, предлагащи пътна помощ в Омуртаг и околността!