Нова Загора

Община Нова Загора

Пътна помощ в Нова Загора

В Община Нова Загора влизат и селата Кортен, Баня, Любенова махала, Коньово, Караново, Съдиево, Млекарево, Стоил войвода, Асеновец, Пет могили, Любенец, Дядово, Еленово, Новоселец, Езеро, Събрано, Радецки, Богданово, Загорци, Каменово, Съдийско поле, Полско Пъдарево, Питово, Омарчево, Брястово, Ценино, Радево, Бял кладенец, Сокол, Прохорово, Научене и Крива круша.

Открити са 7 фирми, предлагащи пътна помощ в Нова Загора и околността!