Мизия

Община Мизия

Пътна помощ в Мизия

В Община Мизия влизат селата Войводово, Крушовица, Липница, Мизия, Сараево и Софрониево.

Открити са 2 фирми, предлагащи пътна помощ в Мизия и околността!