Меричлери

Пътна помощ в Меричлери

В Община Димитровград влизат селата Бодрово, Брод, Бряст, Великан, Воден, Върбица, Голямо Асеново, Горски извор, Длъгнево, Добрич, Долно Белево, Здравец, Златополе, Каснаково, Крепост, Крум, Малко Асеново, Радиево, Райново, Светлина, Скобелево, Сталево, Странско, Черногорово и Ябълково.

Открити са 2 фирми, предлагащи пътна помощ в Меричлерии околността!