Маджарово

Община Маджарово

Пътна помощ в Маджарово

В Община Маджарово влизат селата Бориславци, Габерово, Голяма долина, Горни Главанак, Горно поле, Долни Главанак, Долно Съдиево, Ефрем, Златоустово, Малки Воден, Малко Брягово, Малко Попово, Румелия, Ръженово, Селска поляна, Сеноклас и Тополово.

Открити са 3 фирми, предлагащи пътна помощ в Маджарово и околността!