Лом

Община Лом

Пътна помощ в Лом

В Община Лом влизат селата Добри дол, Долно Линево, Замфир, Ковачица, Орсоя, Сливата, Сталийска махала, Станево и Трайково.

Открити са 2 фирми, предлагащи пътна помощ в Лом и околността!