Кюстендил

Община Кюстендил

Пътна помощ в Кюстендил

В Община Кюстендил влизат селата Кюстендил, Слокощица, Жиленци, Пиперков чифлик, Ябълково, Лозно, Коняво, Соволяно, Багренци, Жабокрът, Копиловци, Граница, Шишковци, Драговищица, Николичевци, Горна Гращица,Богослов, Таваличево, Грамаждано, Раждавица, Гюешево, Скриняно, Вратца, Гърляно, Нови чифлик, Стенско, Берсин, Дворище, Раненци, Гирчевци, Радловци, Търновлаг, Катрище, Преколница, Горановци, Шипочано, Каменичка Скакавица, Долна Гращица, Долно село, Мазарачево, Горна Брестница, Цървеняно, Ломница, Полска Скакавица, Ръсово, Лелинци, Ново село, Полетинци, Церовица, Бобешино, Блатец, Долно Уйно, Буново, Търсино, Савойски, Горно Уйно, Цървена ябълка, Дождевица, Кършалево, Кутугерци, Лисец, Црешново, Ивановци, Сажденик, Гурбановци, Коприва, Режинци, Жеравино, Чудинци, Гърбино, Леска, Цървендол.

Открити са 2 фирми, предлагащи пътна помощ в Кюстендил и околността!