Кула

Община Кула

Пътна помощ в Кула

В Община Кула влизат селата Големаново, Извор махала, Коста Перчево, Полетковци, Старопатица, Тополовец, Цар-Петрово и Чичил.

Открити са 2 фирми, предлагащи пътна помощ в Кула и околността!