Кубрат

Община Кубрат

Пътна помощ в Кубрат

В Община Кубрат влиза и селата Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Медовене, Мъдрево, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари и Юпер.

Открити са 2 фирми, предлагащи пътна помощ в Кубрат и околността!