Крумовград

Община Крумовград

Пътна помощ в Крумовград

В Община Крумовград влизат селата Аврен, Багрилци, Бараци, Благун, Бойник, Бряговец, Бук, Вранско, Голям Девесил, Голяма Чинка Голямо Каменяне, Горна кула, Горни Юруци, Гривка, Гулийка, Гулия, Девесилица, Девесилово, Джанка, Доборско, Долна кула, Долни Юруци, Дъждовник, Егрек, Едрино, Звънарка, Зиморница, Златолист, Калайджиево, Каменка, Кандилка, Качулка, Ковил, Кожухарци, Котлари, Красино, Къклица, Лещарка, Лимец, Луличка, Малка Чинка, Малко Каменяне, Малък Девесил, Метлика, Морянци, Овчари, Орех, Орешари, Падало, Пашинци, Пелин, Перуника Подрумче, Полковник Желязово, Поточарка, Поточница, Раличево, Рибино, Рогач, Ручей, Самовила, Сбор, Синигер, Скалак, Сладкодум, Сливарка, Стари чал, Стражец, Странджево, Студен кладенец, Сърнак, Тинтява, Токачка, Тополка, Хисар, Храстово, Чал, Черничево и Чернооки.

Открити са 3 фирми, предлагащи пътна помощ в Крумовград и околността!