Камено

Община Камено

Пътна помощ в Камено

В Община Камено влизат селата Винарско, Вратица, Желязово, Камено, Константиново, Кръстина, Ливада, Полски извор, Русокастро, Свобода, Трояново, Тръстиково и Черни връх.

Открити са 7 фирми, предлагащи пътна помощ в Камено и околността!