Каварна

Община Каварна

Пътна помощ в Каварна

В Община Каварна влизат селата Белгун, Било, Божурец, Българево, Видно, Вранино, Иречек, Камен бряг, Крупен, Могилище, Нейково, Поручик Чунчево, Раковски, Свети Никола, Селце, Септемврийци, Топола, Травник, Хаджи Димитър и Челопечене.

Открити са 2 фирми, предлагащи пътна помощ в Каварна и околността!