Каблешково

Пътна помощ в Каблешково

В Община Поморие влизат селата Александрово, Бата, Белодол, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, Каблешково, Каменар, Козичино, Косовец, Лъка, Медово, Порой и Страцин.

Открити са 5 фирми, предлагащи пътна помощ в Каблешково и околността!