Джебел

Община Джебел

Пътна помощ в Джебел

В Община Джебел влизат селата Албанци, Брежана, Великденче, Воденичарско, Вълкович, Генерал Гешево, Добринци, Душинково, Желъдово, Жълти рид, Жълтика, Илийско, Казаците, Каменяне, Козица, Контил, Купците, Лебед, Мишевско, Мрежичко, Овчево, Папрат, Плазище, Подвръх, Полянец, Поточе, Припек, Ридино, Рогозари, Рогозче, Рожденско, Рът, Сипец, Скалина, Слънч

Открити са 2 фирми, предлагащи пътна помощ в Джебел и околността!