Две могили

Община Две могили

Пътна помощ в Две могили

В Община Две могили влизат и селата Баниска, Бъзовец, Кацелово, Батишница, Чилнов, Помен, Каран Върбовка, Острица, Могилино, Широково и Пепелина.

Открити са 2 фирми, предлагащи пътна помощ в Две могили и околността!