Годеч

Община Годеч

Пътна помощ в Годеч

В Община Годеч влизат и селата Бракьовци, Букоровци, Бърля, Връдловци, Върбница, Гинци, Голеш, Губеш, Каленовци, Комщица, Лопушня, Мургаш, Равна, Разбоище, Ропот, Смолча, Станянци, Туден и Шума.

Открити са 3 фирми, предлагащи пътна помощ в Годеч и околността!