Върбица

Община Върбица

Пътна помощ в Върбица

В Община Върбица влизат селата Върбица, Бяла река, Тушовица, Станянци, Чернооково, Нова Бяла река, Маломир, Менгишево, Иваново, Методиево, Ловец, Божурово, Сушина, Конево, Крайгорци и Кьолмен.

Открити са 3 фирми, предлагащи пътна помощ в Върбица и околността!