Айтос

Община Айтос

Пътна помощ в Айтос

В Община Айтос влизат селата Дрянковец, Зетьово, Карагеоргиево, Караново, Лясково, Малка поляна, Мъглен, Пещерско, Пирне, Поляново, Раклиново, Съдиево, Тополица, Черна могила, Черноград и Чукарка.

Открити са 4 фирми, предлагащи пътна помощ в Айтос и околността!